t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích English teaching positions for a education group in Xi'an 18-40K (Yanta Dis., Xi'an, Shanxi Province) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 18-40K per month before tax

Job Description:
-Work load:25 lessons per week/50 min. per lesson + office hours + 2-day off in workday
-Work content: teaching English
-Student age: 2-6 for early education, 6-12 for children, 13-24 for students studying abroad
-Vacancies: 2 for early education + 2 for children + 2 for students studying abroad
-Location: Yanta Dis., Xi'an, Shanxi Province
-Type of school: a education group
-Type of work: full time
-Start: ASAP

Salary & Benefits:
-Salary: 18-40K per month before tax
-Housing allowance: 2K/M
-Flight allowance : 10K after 1-year contract expiration
-Other allowance: 2-week off with pay
-Work visa: provided

Applicants Quality:
-Native English speaker
-Bachelor degree or above
-120 hrs TESOL/TEFL/ 2-year teaching experience


How to apply if interested:
Please send your resume and a recent photo to Bella.
Wechat: chinaexpat8808 Mobile: +86 13971621820

  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6737026724

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]