t.l dưới đây

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Well Paid and Visa Provided, English Teaching Jobs Availble ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
lương thưởng: 14,000~18,000RMB/M

We are looking for qualified English teachers for kindergartens, kids or adults English training schools, public schools and preschools right now.

We offer:
1. 14,000~18,000RMB monthly
2. Housing provided or housing allowance provided
3. Visa assistance
4. Training provided
5. Airport pick-up service
6. Registration and enrollment assistance, pre-departure materials, ongoing support

Start date: ASAP

Qualification for English teachers:
1. Native English speakers (UK, US, Canada, Australia, Ireland or New Zealand and so on)
2. Teachers with TEFL/TESOL certificates are better (It's not issue if you don't have it)

If you want to get this job, we will have an interview on Skype very soon.
I will be online Beijing time from 9:30am to 5:30pm, feel free to contact me.

Contacts: Zoe
WeChat: Sunshine1415
Skype: zouyi1415
Email: hiện t.tin l.hệ
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6741876338

đã đăng:

hay nhất [?]


Kh. có t.tin l.hệ? nếu người đăng không nhập số điện thoại, email, hoặc
th.tin l.hệ khác, craigslist có thể th.báo cho họ qua email.